malerboetter med indhold

Malerbøtter, med indhold

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Malerbøtter, med indhold

Hvor skal det hen?

Fyldte malerbøtter eller bøtter med rester af maling skal du aflevere på genbrugspladsen som Farligt Affald.
Hvis malerbøtten kan være i din Miljøkasse, må du også gerne aflevere den her.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen