magnet

Magnet

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Magnet

Hvor skal det hen?

Magneter er metal, og derfor må du gerne aflevere magneter i din genbrugsbeholder til Metal. Det gør ikke noget, hvis der er tale om f.eks. en køleskabsmagnet, der også består af noget plastik – det brænder op, når metallet smelter.


Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen