maelkeprodukter

Mælkeprodukter

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Mælkeprodukter

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere alle typer mælkeprodukter som Madaffald – bare de er uden emballage.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen