maelkekarton

Mælkekartoner

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Mælkekartoner

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere alle typer Mad- og Drikkekartoner i rummet til Plast – bare du sørger for, at kartonerne er tomme.


Vær opmærksom på

Står der på kartonen, at den skal til restaffald? På en del mælkekartoner står, at de skal afleveres til Restaffald, men sådan er det ikke i Sønderborg kommune. Hos os skal alle mad- og drikkekartoner afleveres i genbrugsbeholderens rum til Plast, så de kan blive genanvendt. Når der står noget andet på kartonerne, er det fordi vi i Sønderborg var den første kommune i Danmark, der indførte husstandsindsamling af kartoner. De andre kommuner er i fuld gang, men her skal kartonerne stadig til restaffald. Så teksten på kartonerne er skrevet til indbyggerne i landets 97 andre kommuner – ikke til os i Sønderborg.

Hvorfor skal kartonen i beholderen til Plast? Det kan lyde mærkeligt, at Mad- og drikkekartonerne skal i samme rum som plastik, men faktisk er det nemt at forstå: Mad- og drikkekartonerne vil næsten altid være våde eller indeholde små rester af f.eks. yoghurt. Hvis de våde og beskidte kartoner bliver blandet med papir og pap i genbrugsbeholderen, bliver papir og pap også beskidt og vådt − og så kan vi ikke genanvende det. Plastik derimod må gerne blive vådt, og hvis der kommer lidt mælk eller tomatsauce på, kan det bare blive vasket af.


Hvad sker der med affaldet?

På genanvendelsesanlægget bliver mad- og drikkekartonerne kørt gennem en vaskecentrifuge, og den udvendige og indvendige plastikfolie på kartonerne bliver adskilt fra papirfibrene i midten. Når de er grundigt renset, bliver papirfibrene genanvendt i nye papirprodukter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen