madolie-ske

Madolie (vegetabilsk), små mængder

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Madolie (vegetabilsk), små mængder

Hvor skal det hen?

Hvis du har små mængder vegetabilsk madolie, kan du hælde det ned i posen sammen med dit øvrige madaffald.

Har du større mængder, kan du i stedet aflevere madolien på genbrugspladsen som Farligt Affald, eller – hvis olien er i en tæt beholder – i din Miljøkasse. Det er vigtigt, at olien enten bliver afleveret i original emballage eller i en beholder, hvor det helt tydeligt fremgår, hvad indholdet er.


Vær opmærksom på

Hælde ikke madolien ud i afløbet, da det kan stoppe rørene og tiltrække rotter.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen