Legetøj

Legetøj, uden ledning eller batteri

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Legetøj, uden ledning eller batteri

Hvor skal det hen?

Hvis legetøjet er i stykker eller på anden måde ødelagt, kan du smide det i din beholder til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen som Rest efter sortering. Legetøj som dukker, biler mv. vil nemlig ofte bestå af flere mindre dele af forskellige materialer, der er umulige at adskille.


Vær opmærksom på

Er dine materialer egnet til genbrug, kan du aflevere dem i en af vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen