led paerer

LED pærer

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

LED pærer

Hvor skal det hen?

LED indeholder mange elektroniske dele, og derfor skal du aflevere dem på genbrugspladsen i beholderen til LED pærer – eller du kan aflevere dem i din Miljøkasse.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Elpærer består af flere forskellige materialer som kan skilles ad. Pærerne bliver derfor skilt ad, og de enkelte dele bliver brugt igen i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen