kuvert med bobleplast

Kuverter med bobleplast

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kuverter med bobleplast

Hvor skal det hen?

Kuverter, der er foret med bobleplast, kan vi kun bruge igen, hvis du kan få bobleplasten helt ud af kuverten. Kan det ikke lade sig gøre, skal boblekuverten i din beholder til Restaffald eller i containeren til Rest efter sortering på genbrugspladsen.

Hvis du kan adskille bobleplasten fra papiret, kan du smide bobleplasten i genbrugsbeholderen som Plast og papiret som Papir.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen