kunstgodning

Kunstgødning

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kunstgødning

Hvor skal det hen?

Har du rester af kunstgødning, kan du aflevere det i Miljøkassen eller på genbrugspladsen som Farligt Affald – husk at aflevere kunstgødningen i originalpakken eller i en beholder, hvor det tydeligt fremgår, hvad indeholdet er.

 


Vær opmærksom på

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen