kronisk-sundhedsfare

Kronisk Sundhedsfare

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kronisk Sundhedsfare

Hvor skal det hen?

Emballager mærket ‘Kronisk Sundhedsfare’, skal du aflevere i Miljøkassen eller på genbrugspladserne som Farligt Affald – uanset om de er tomme eller ej.

HUSK at du altid skal aflevere sundhedsfarlige væsker, så personalet tydeligt kan se, hvad det er. Hvis du f.eks. har terpentinrester i et glas, kan du sætte en mærkat på glasset og skrive ‘terpentin’ på. På den måde kan vi sikre, at kemikalierne bliver behandlet korrekt.

 


Vær opmærksom på

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen