kontorpapir fortroligt

Kontorpapir, fortroligt

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kontorpapir, fortroligt

Hvor skal det hen?

Papirer, der indeholder fortrolige oplysninger, kan du aflevere på genbrugspladsen i beholderen til Fortroligt Papir.

Det er vigtigt, at du tager papirerne ud af en evt. mappe, fjerner plastiklommer og papirclips mv., inden du afleverer papiret i beholderen. Mapper osv. kan du aflevere i containeren til Rest efter sortering.


Vær opmærksom på

OBS:  Vi låser beholderen til Fortroligt Papir inde, når personalet ikke er på genbrugspladsen. Derfor kan du desværre ikke aflevere fortrolige papirer uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

De fortrolige papirer bliver makuleret, så ingen ser dine oplysninger. Det makulerede papir bliver brugt igen i nye papirprodukter.

 


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen