kyllingelaar

Knogler, madrest

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Knogler, madrest

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere knoglerester fra alle slags dyr, som du har tilberedt i dit køkken, i din beholder til Madaffald. Hvis der dog er tale om dyr fra naturen, f.eks. en mus, som katten har haft med hjem, skal den til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen