knaeklys

Knæklys

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Knæklys

Hvor skal det hen?

Knæklys består som regel af en plastikbeholder med en indvendig glasbeholder. De to beholderne indeholder forskellige væsker, som lyser, når de bliver blandet.

Væskerne er ikke farlige – men da det ikke er muligt at adskille beholderne, kan vi ikke genanvende materialerne. Derfor skal du aflevere knæklysene i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen som Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen