Farligt affald flydende

Kemikalier

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kemikalier

Hvor skal det hen?

De fleste kemikalier er mærket med faresymboler og alt efter, hvilket faremærke det er, skal du aflevere emballagen forskelligt.

Kemikalier, der er mærket med ‘Brandfarlig’, ‘Brandnærende’, ‘Miljøfarlig’, ‘Sundhedsfare’ og Ætsende’ kan du aflevere i din genbrugsbeholder som Plast – hvis emballagen er TOM og UDEN LÅG. Når der ikke er låg på emballagen, kan skraldemanden nemlig se, at den er tom.

Hvis der stadig er væske i emballagen, skal du aflevere den i din Miljøkasse eller på genbrugspladsen som Farligt Affald.

Emballager mærket med ‘Kronisk Sundhedfare’, ‘Akut Giftig’ eller ‘Eksplosiv’ skal du altid aflevere i Miljøkassen eller på genbrugspladsen som Farligt Affald – husk at man tydeligt skal kunne se, hvilket kemikalie emballagen indeholder.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen