whiskas

Kattemad i metalpose

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kattemad i metalpose

Hvor skal det hen?

Emballagen til portionsanrettet kattemad er fremstillet af plastik, der er betrukket med en metalfolie.

Det er desværre ikke muligt at skille materrialerne, og det betyder, at vi ikke kan genanvende dem. Derfor skal du afleverer denne type emballager i din beholder til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen