kattegrus

Kattegrus

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kattegrus

Hvor skal det hen?

Kattegrus skal i din beholder til Restaffald

Kattegrus er ikke biologisk nedbrydeligt, og derfor må du ikke aflevere det som Madaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen