kassettebaand videobaand vhsbaand

Kassettebånd, videobånd, vhs bånd

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kassettebånd, videobånd, vhs bånd

Hvor skal det hen?

Vi kan desværre ikke genbruge kassette eller videobånd, og dem skal du derfor aflevere i din beholder til Restaffald eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen