kanyler

Kanyler

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Kanyler

Hvor skal det hen?

Brugte kanyler har været anvendt til injektion i huden og dermed været i tæt kontakt med blod og væv. Derfor er det vigtigt, at du samler dem i særlige kanylebokse, du kan få på apoteket.

De fyldte kanylebokse kan du aflevere i Miljøkassen eller på apoteket.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen