japansk pileurt

Japansk Pileurt

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Japansk Pileurt

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere Japansk Pileurt i klare sække på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.

Japansk pileurt bliver betragtet som en invasiv art og spreder sig med lynets hast. Planten bliver meget stor og kan ødelægge både haver, veje og bygninger. Derfor skal den i Rest efter sortering, så evt. frø ikke bliver spredt.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen