girl-gc91279edb-1280

Ispose

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Ispose

Hvor skal det hen?

En ispose som man bruger i forbindelse med skader, består af flere, forskellige materialer og kan derfor ikke genanvendes. Du skal derfor aflevere den i din beholder til “restaffald”.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen