traepinde

Pinde af træ

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Pinde af træ

Hvor skal det hen?

De små pinde af træ, som vi bruger i dagligdagen til mad- og hygiejneformål er alle overfladebehandlede, og de kan derfor ikke genanvendes som organisk materiale. Ispinde, tandstikkere og lignende skal til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen