pods

Insulin – nåle og pods

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Insulin – nåle og pods

Hvor skal det hen?

Brugte pods, nåle fra insulinpenne og andre injektionsgenstande til behandlingen af diabetes kan du aflevere på apoteket i apotekerordningen. Her kan du også få udleveret gratis kanylebokse til opbevaring af kanyler, brugte nåle og pods.

VIGTIGT: Nåle og pods har været ført ind i huden og dermed været i tæt kontakt med blod og væv, og derfor skal de behandles på samme måde som kanyler og altid indsamles og afleveres i særlige bokse.

Tomme insulinpenne (uden nåle) eller små flasker, der har indeholdt insulin, er medicinrester, og dem må du også gerne aflevere som Farligt affald på genbrugspladsen eller i Miljøkassen.


Hvad sker der med affaldet?


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen