insulin-pen

Insulin – penne eller glas

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Insulin – penne eller glas

Hvor skal det hen?

Tomme insulinpenne uden nåle eller glas, der har indeholdt insulin, kan du aflevere i Miljøkassen eller genbrugspladsen som Farligt Affald.

Nåle eller pods, der har været i tæt kontakt med hud, blod og væv, skal du indsamle i kanylebokse og aflevere på apoteket.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen