impraegneret trae

Imprægneret træ

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Imprægneret træ

Hvor skal det hen?

Havemøbler er næsten altid fremstillet af trykimprægneret træ, der er mere vejrbestandigt – og det samme gælder hegn, stolper og planker, der har stået udenfor. Alt imprægneret træ skal på genbrugspladsen i containeren til Udendørs Træ.


Hvad sker der med affaldet?

Det imprægnerede træ, du afleverer på vores genbrugspladser, bliver samlet på et anlæg ved genbrugspladsen i Skodsbøl. Herfra bliver træet sendt videre til Tyskland, hvor træet bliver brugt som forbrænding på særlige anlæg. Det er vigtigt at adskille imprægneret og ikke-imprægneret træ. Imprægneret træ kan nemlig afgive miljøskadelige stoffer, når det bliver brændt af.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen