hele tagplader af asbest og eternit

Hele tagplader af asbest/eternit

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Hele tagplader af asbest/eternit

Hvor skal det hen?

Eternit kan indeholde asbest, og asbest er ekstremt sundhedsfarligt. Derfor er det vigtigt, at du pakker eternitpladerne ind i klar plast, inden du afleverer dem på genbrugspladsen – også selvom de er stadig er hele. Læg et stykke plast på pallen, inden du læsser eternit på. Så kan der ikke drysse eternitstøv fra pallen, når den bliver løftet af din trailer.

De indpakkede plader kan du aflevere på genbrugspladsen som Eternit – kontakt altid personalet, inden du afleverer Eternit.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Eternit på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Eternit bliver kørt til et særligt område til eternit på Skodsbøl Deponi.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen