haveslange

Haveslanger

Ny søgning

Haveslanger

Hvor skal det hen?

Haveslanger er fremstillet af blødt PVC, der kan afgive gifte stoffer, hvis det bliver brændt af. Derfor skal du aflevere haveslanger på genbrugspladsen i containeren til Deponi.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen