Glasfad

Hærdet glas

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Hærdet glas

Hvor skal det hen?

Glasfade, -skåle og -plader er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan genbruge. Derfor skal du aflevere glasfade, -skåle og -plader i din beholder til Restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren Porcelæn & Sanitet.


Vær opmærksom på

Hvis fadet, skålen eller pladen er gået i stykker, kan du pakke den ind i f.eks. en avis, inden du smider den i restaffaldsbeholderen. Så kommer skraldemanden ikke til skade.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Indholdet af containeren til Porcelæn & Sanitet bliver knust og bl.a. brugt i fremstillingen af betonklodser.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen