dyrehaar

Dyrehår

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Dyrehår

Hvor skal det hen?

Dyrehår skal i din beholder til Restaffald – og du må meget gerne samle håret i en pose, så de ikke flyver op i hovedet på skraldemanden.

Hår fra mennesker skal også i beholderen til Restaffald


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen