haar

Hår fra mennesker

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Hår fra mennesker

Hvor skal det hen?

Hvis du har været i gang med saksen, skal du aflevere det afklippede hår i din beholder til Restaffald – meget gerne i en pose, så det ikke flyver op i hovedet på skraldemanden.

Det er en meget dårlig idé at smide håret i dit toilet, da det risikerer at stoppe dit afløb.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen