gummislanger

Gummislanger, cykel

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gummislanger, cykel

Hvor skal det hen?

Gummislanger skal du komme i beholderen til Restaffald eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen