grydelaag glas

Grydelåg, glas

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Grydelåg, glas

Hvor skal det hen?

Er dit grydelåg af glas, kan du komme det i beholderen til Restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til Porcelæn & Sanitet.

Glaslåg er nemlig fremstillet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om, og derfor må du ikke komme det i din genbrugsbeholder.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Indholdet af containeren til Porcelæn & Sanitet bliver knust og bl.a. brugt i fremstillingen af betonklodser.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen