goedning fra dyr

Gødning fra dyr

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gødning fra dyr

Hvor skal det hen?

Når du skifter halmen i kaninburet eller tømmer bakken under kanariefuglene, skal du komme resterne i din beholder til Restaffald. Du må nemlig ikke aflevere ekskrementer fra dyr på genbrugspladsen som f.eks. haveaffald, da der kan opstå smittefare.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen