gipsplader

Gipsplader, vådrumsgips

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gipsplader, vådrumsgips

Hvor skal det hen?

Gipsplader og vådrumsgips skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren til Gips.


Vær opmærksom på

OBS: Du kan ikke aflevere Gips på genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid


Hvad sker der med affaldet?

Gipsen bliver komposteret sammen med spildevandsslam. Derefter bliver det kørt ud på landbrugsjord som gødning.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen