gennemslagspapir

Gennemslagspapir

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gennemslagspapir

Hvor skal det hen?

Selvom det er en slags papir, kan gennemslagspapir ikke bruges igen. Derfor skal du komme gennemslagspapiret i din beholder til Restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen