bundtet affald

Genbrugsmaterialer i poser

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Genbrugsmaterialer i poser

Hvor skal det hen?

Det er vigtigt, at du sørger for, at genbrugsmaterialerne er løse, inden du smider dem i genbrugsbeholderen eller afleverer dem på genbrugspladsen.

På sorteringsanlægget, hvor genbrugsmaterialerne bliver afleveret, går det stærkt – og f.eks. metaldåser i en plastikpose bliver simpelthen kasseret. Det samme gælder aviser, der er bundtet.

Hvis du til gengæld tømmer plastikposen for dåser, glasflasker, aviser eller plastikdunke, og smider den tomme plastikpose i rummet til Plast – så kan alle materialerne genanvendes.


Hvad sker der med affaldet?

Skår fra flasker og glas bliver smeltet om og anvendt som råmateriale i produktionen af nyt glas.

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen