gavepapir-uden-band

Gavepapir

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gavepapir

Hvor skal det hen?

Normalt må gavepapir gerne komme i genbrugsbeholderen, men helst ikke til jul.

Det fine, blanke gavepapir er overfladebehandlet, farvet og fibrene i gavepapir er typisk meget korte, hvilket betyder, at det er meget svært at genanvende. En lille smule gavepapir skader ikke normalt i det papir, som sendes til genanvendelse, men til jul er mængderne af gavepapir meget store. Hvis det hele ender i genbrugsbeholderen, falder kvaliteten af den samlede mængde papir.

Derfor indsamler vi gavepapir som Restaffald eller til Rest Efter Sortering, når det er jul.


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen