gaveband

Gavebånd

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Gavebånd

Hvor skal det hen?

Gavebånd er som regel fremstillet af flere forskellige materialer, vi desværre ikke kan skille ad og derfor heller ikke kan genanvende. Derfor skal du aflevere gavebånd i din beholder til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen