fugemasse

Fugemasse, emballage

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Fugemasse, emballage

Hvor skal det hen?

Du skal aflevere tomme patroner, der har indeholdt fugemasse eller silikone, i din beholder til Restaffald.

Selv små rester af silikone eller fugemasse kan nemlig ødelægge den øvrige plast på genanvendelsesanlægget.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen