frugt

Frugt

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Frugt

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere alle slags frugt i din beholder til Madaffald – og det betyder ikke noget, om frugt er sprøjtet eller økologisk. Vi kan bruge frugtkød, for gammel frugt, skræl fra frugt, kernehuse osv.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen