fritureolie flydende

Fritureolie, flydende

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Fritureolie, flydende

Hvor skal det hen?

Flydende fritureolie kan du aflevere i en lukket beholder på genbrugspladsen som Farligt Affald – husk at det skal stå på beholderen, at den indeholder fritureolie.

Du kan også aflevere afkølet, flydende fritureolie i en lukket beholder i din Miljøkassen – også her er det vigtigt, at du sørger, at der er tydelig mærkat på emballagen med fritureolien.


Vær opmærksom på

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen