fotos

Fotos, fotoalbum

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Fotos, fotoalbum

Hvor skal det hen?

Har du fotografier, du vil af med, kan du aflevere dem i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen som Rest efter sortering.


Vær opmærksom på

Har du gamle fotoalbums, kunne du også overveje at aflevere dem til lokalhistorisk arkiv, hvor man bl.a. indsamler gamle fotografier, så de bliver bevaret for eftertiden.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen