Flyvehavre

Flyvehavre

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Flyvehavre

Hvor skal det hen?

Det er vigtigt, at du opbevarer og transporterer flyvehavre i lukkede klare sække på vej til genbrugspladsen, hvor du kan aflevere det i containeren til Rest efter sortering.

Husk at kontakte personalet, inden du afleverer flyvehavre.


Vær opmærksom på

OBS: Flyvehavre er – på linje med bjørneklo – uønsket i Danmark, fordi den hvert år koster mange penge at bekæmpe og mindsker indtægterne for landbruget. Derfor er det lovpligtigt i Danmark at bekæmpe flyvehavre.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen