floedeskum-paa-daase

Flødeskum på dåse

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Flødeskum på dåse

Hvor skal det hen?

Dåser, der har indeholdt flødeskum, står under tyrk – og er derfor ligesom andre spraydåser miljøfarligt affald.

Derfor skal du aflevere de tomme dåser i din Miljøkasse eller på genbrugspladsen som Farligt Affald.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen