engangsskraber

Engangsskraber

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Engangsskraber

Hvor skal det hen?

Engangsskrabere skal du aflevere i din beholder til restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen