colourbox54319917

Smørindpakning

Ny søgning

Smørindpakning

Hvor skal det hen?

Indpakningen fra smør er sammensat af forskellige materialer, og kan ikke genanvendes. Derfor skal det afleveres i din beholder til restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen