colourbox8995735

Døde dyr

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Døde dyr

Hvor skal det hen?

Dyr afgået ved døden skal afleveres til “restaffald”. De er ikke blevet forud bearbejdet som fødevarer er.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen