dias

Dias

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Dias

Hvor skal det hen?

Hvis du har lysbilleder, dias eller gamle smalfilm, du ikke længere vil bruge, kan du smide dem i din beholder til Restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen som Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen