cigaratskod

Cigaretskod

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Cigaretskod

Hvor skal det hen?

Du kan roligt smide din cigaretskodder i beholderen til Restaffald – dog er det vigtigt, at du sørger for, at asken er kold og pakket godt ind i en lukket pose


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen