cigaretpakke

Cigaretpakke, tom

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Cigaretpakke, tom

Hvor skal det hen?

Hvis du skiller materialerne fra din hardbox cigaretpakke, er der nogle af materialerne, vi kan genanvende.

Selve pakken kan du aflevere i genbrugsbeholderen til Papir & Pap.
Plastikfolien omkring pakken kan du aflevere i genbrugsbeholderen som Plast.
Metalfolien, der ofte er inde i pakken, skal du aflevere i beholderen til Restaffald.

Hvis du ikke kan adskille materialerne, skal du aflevere hele pakken i din beholder til Restaffald


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
I dit hjem
På genbrugspladsen