chipsroer

Chipsrør

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Chipsrør

Hvor skal det hen?

Paprør, der har indeholdt chips kan ikke genanvendes og skal derfor afleveres til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen